24/7 – Pallet Huyền Trang 039 757 3996 - 038 315 1739 (gặp Anh Lý)
Giỏ hàng của bạn
Hiện tại bạn chưa có sản phẩm nào!
Logo

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ liên hệ

CƠ SỞ PALLET HUYỀN TRANG

Địa chỉ: 136A/ 3, Khu Phố 2, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 039 757 3996 - 038 315 1739 gặp Anh Lý
Email: pallethuyentrang@gmail.com
Website: pallethuyentrang.com

Chủ tài khoản: CƠ SỞ PALLET HUYỀN TRANG
Số tài khoản: 65110001683472
Mở tại NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Nam Bình Dương (BIDV)
 

Google map
 
Copyright © 2016 Pallet Huyền Trang - Bình Dương